Amalie Skrams Forfatterskap

 

(1881)
«Bureauchef Krogh’s» upublisert. Trykt første gang i Fortellinger, Oslo (Pax Forlag) 1993: «Byråsjef Krogh’s»

1882
«Madam Høiers leiefolk» Fortelling.

1885
«Karens Jul» Fortelling.

1885
Constance Ring. Roman.

1886
«Bøn og Anfægtelse» Lang fortelling.

1886
«Knut Tandberg» Lang fortelling.

1887
«Om Albertine» Pamflett.

1887-98
Romansyklusen Hellemyrsfolket:

1887
Sjur Gabriel

1887
To Venner

1890
S.G. Myre

1898
Avkom

1888
Lucie. Roman.

1889
«Bobler» Fortelling. Ny utg. i Fortellinger, Oslo 1993.

1889
Fjældmennesker. Lystspill, skrevet sammen med Erik Skram.

1890
“In Asiam Profectus est» Fortelling.

1890
Børnefortellinger.

1891
Fru Inés. Roman.

1892
Forraadt. Roman.

1893
Agnete. Skuespill.

1895
Professor Hieronimus. Roman.
Paa St. Jørgen. Roman.

1899
Sommer. Noveller.

1900
Julehelg. Roman.

1902-05
Mennesker. Roman (ufullendt).