Amalie Skram liv

 

1846
22. august. Berthe Amalie Alver født i Bergen. Foreldre: Ingeborg Lovise Sivertsen og Mons Monsen Alver.

1852
Skolegang. Først frøken Heibergs småskole, deretter Holck og Irgens pikeskole, den beste i byen.

1863
Konfirmert

1864
Mons Alver fallitt, reiste til Amerika.
Amalie forlovet med skipsfører Bernt Ulrik August Müller. Gift 3. oktober 1864.

1864-1865
Reiste med sin mann til Vest-India og Mexico

1865-1869
Bosatt i Bergen.

1866
Sønnen Jacob født

1868
Sønnen Ludvig August født

1869-1871
Reiste med mann og barn verden rundt.

1871-1877
Bosatt i Bergen og på Ask. Med i den radikale kretsen rundt Bergens Tidende.
Spilte amatørteater og skrev sin første anmeldelse.

1874
Mons Alver hjem fra Amerika for annen gang. Broren Martin dør. Moren vil ikke reise med Alver til Amerika. En tid senere falsk melding om farens død.

1877
Krise i Amalie og August Müllers ekteskap. Amalie innlagt på Gaustad sykehus ved Kristiania den 22. desember.

1878
16. februar (3. mars?) utskrevet fra Gaustad. Separert fra Müller. Bodde i Risør hos broren Wilhelm om våren. Begynte å kor­res­­pondere med Bjørnson. Flyttet til broren Ludvig i Fred­riks­hald.

1878-1881
Bosatt i Fredrikshald sammen med broren og sønnene.
Skrev anmeldelser i Smaalenenes Amtstidende og Dag­bladet.

1881-1884
Flyttet til Kristiania og ble boende der med sønnene og broren Wilhelm. Wilhelm og en yngre bror, Bernhard, dør, bare Amalie og Ludvig igjen av søskenflokken.

1882
Møtte den danske forfatteren Erik Skram. Skrev fortellingen «Madam Høiers leiefolk».

1883
John Paulsen gav ut nøkkelromanen Moderne Damer om den fraskilte fruen.

1884
Amalie til København, gift med Erik Skram. Sønnene i Kristiania.

1885
Forfatteren Amalie Skrams romandebut: Constance Ring. Novel­len «Karens Jul».

1885-1893
Hektisk litterær aktivitet (se litteraturlisten).

1889
Datteren Johanne født.

1893
Skriveproblemer. Til Bergen med datteren «Småen» for å skrive fjerde bind av Hellemyrsfolket.

1894
Nedslitt og deprimert. Etter eget ønske innlagt i februar på 6. avd., Kommune­hospitalet i København. Overført til sinns­sykehuset St. Hans hospital ved Roskilde.
Utskrevet i april. Sjokkert over behandlingen, skrev Profes­sor Hieronimus og Paa St.Jørgen (utkom 1895).

1894-1896
Utenlandsreiser til Frankrike. Anstrengt privat­liv.

1897
Hennes nærmeste, broren Ludvig, dør. Dyp sorg.

1898
Faren død – sørget over mer enn 20 år tidligere. Hennes første mann, kaptein Müller, død.

1899
Amalie Skram skilles fra Erik Skram.

1899-1905
Tunge år. Skrev fortsatt, siste verk, Mennesker, ikke ferdig.

1905
Amalie Skram dør i København, 15. mars.