Arbeider om Amalie Skram

 

Bjerkelund, Ragni:
Amalie Skram. Dansk borger, norsk forfatter, Oslo 1988.

Bonnevie, Maj Bente:
«Den gifte kvinnen i det borgerlige ekteskap. Belyst ved fire ekteskapsromaner av Amalie Skram» i M.B. Bonnevie m.fl.:
Et annet språk, Oslo 1977, s. 40-68.

Bremer, Johan:
En diktertragedie. En psykiatrisk patografi om Amalie Skram, Solum Forlag, Oslo 1996.

Bøe, Yngvild:
Amalie Skram – et forfatterskap. Oslo, Gyldendal, 2002, 59 s. (Gyldeldals temabibliotek)
– – «Drift og død i Amalie Skrams novelle ‘Den røde gardin’», Forklaringer. Litterære tekster lest på nytt. Per Arne Michelsen, Maria Røskeland (red.). Bergen,
Fagbokforlaget, 2002, s. 115-129. –Novella står i samlinga Sommer (1899).

Dahlerup, Pil:
«Den kvindelige naturalist», Vinduet nr. 2/1975, s. 30-37.
– – «Amalie Skram» i Kønsrolle i litteraturen. En antologi ved Hans Hertel, Kbh.1976, s. 49-58.

Edberg-Caldwell, Gun:
«The Voyage out: Amalie Skram’s Professor Hieronimus and Charlotte Perkins Gilman’s The Yellow Wall-Paper», i Nora 5/1997, 2, s. 95-104.

Engelstad, Irene:
Amalie Skram. Kjærlighet og kvinneundertrykking, Oslo 1978.
– – Amalie Skram om seg selv, Oslo 1981.
– – «En radikal kritikk av det borgerlige ekteskapet» i Irene Engelstad og Janneken Øverland: Frihet til å skrive, Oslo 1981, s. 15-23.
– – «Sannhetskrav og kjærlighetsdrøm. Amalie Skrams Agnete», ibid. s. 24-38.
– – «Dødsangst og kjærlighetslengsel. Amalie Skrams Glæde», ibid. s. 39-51.
– – «Det er da vel bedre å le enn å gråte.» Amalie Skrams siste roman Mennesker, ibid. s. 52-67.
– – Sammenbrudd og gjennombrudd. Amalie Skrams romaner om ekteskap og sinnssykdom, Oslo 1984.

Engelstad, Irene, Liv Køltzow og Gunnar Staalesen:
Amalie Skrams verden, Gyldendal, Oslo 1996.

Fosli, Halvor:
«Amalie Skram: Frigid, frustrert, fortapt», i Ute på prøve s. 34-39. Oslo 1996
– – «Martyrposøren Amalie Skram», i Ute på prøve, s. 26-29.

Garton, Janet (red):
Elskede Amalie. Brevvekslingen mellom Amalie og Erik Skram 1882-1899. Gyldendal, Oslo 2002.
– – Amalie Skrams brevveksling med andre nordiske forfattere. C.A.Reitzels forlag, København 2005.

Garton, Janet:
«Amalie og Erik Skrams brevveksling. En redaktørs funderinger», Årbok. Amalie Skam selskapet, 10 (2003),
s. 15-22 – Tale ved lanseringa i Bergen 22. august 2002.
– – Amalie Skram. Brevveksling med forlæggere. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og utgiveren, 2010.
– – Amalie Et forfatterliv, Gyldendal Norsk Forlag 2011.

Gløersen, Inger Alver:
Min faster Amalie Skram, Oslo 1965.

Hagen, Irene:
«Gjenutgivelser av moderne klassikere – et kompromiss mellom nå og da eller etablering av den opprinnelige tekst?
En utgivelsesfilologisk utredning med utgangspunkt i Willy Dahls utgave av Amalie Skrams Hellemyrsfolket fra 2002», Årbok. Amalie Skram-selskapet, 10 (2003), s. 61-75

Hamm, Christine:
«Kannibalistisk begjær etter viten. Amalie Skrams Forrådt som melodrama», Årbok. Amalie Skram-selskapet, 10 (2003), s. 37-59
– – «Medlidenhet og melodrama. Amalie Skrams litteraturkritikk og ekteskapsromaner. Doktordisputas, Universitetet i Bergen 28. juni 2002.
1.opponent: Irene Iversen s. 115-131. 2.opponent: Anniken Greve: (Skram i lys av) Cavell i lys av Hamm s. 132-145. Svar fra doktoranden s. 146-161»,
Edda, (2003), 2, s. 115-161.
– – Medlidenhet og melodrama. Amalie Skrams litteraturkritikk og ekteskaps-romaner. Bergen, Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet,
2001, 270 s. – Avhandling (dr.art.).
– – «’Der gives en anden Sort Kjærlighed’ – en filosofisk under-søkelse? Om Amalie Skrams Forrådt», Replikk.
Tidsskrift for human- og samfunnsvitenskap, 3 (1997), 4, s. 66-74.

Hanson, Katherine; Messick, Judith:
«Kjærlighetens arv. Brev-vekslingen mellom Amalie og Erik Skram», Årbok. Amalie Skram-selskapet, 10 (2003),
s. 23-36. – Om Janet Garton (red.): Elskede Amalie. Brevvekslingen mellom Amalie og Erik Skram. 3 bind. Gyldendal, 2002.
– – «Skrams kamp for å skaffe seg forlag», Bokhistorie, Tore Rem (red.). Oslo, Gyldendal, 2003, s. 144-164.

Hegdal, Åsfrid:
«’Gyselighedernes Krydderi og den tidsmæssige Aand.’ Om mottakelsen av Amalie Skrams Sjur Gabriel og Avkom», Årbok.
Amalie Skram-selskapet, 9 (2002), s. 19-32.

Hjordt-Vetlesen, Inger-Lise:
«The Breakthrough of Insanity underneath the Metonymic Constructions of Skram, Amalie and Johansen, Helga Prose» i Degres.
Revue de synthese a orientation semiologique. 1992.

Johansen, Jørgen Dines:
«Krænkelser. En psykoanalytisk læsning af Amalie Skrams Constance Ring», Litteratur og begær.
Ti studier i dansk og norsk 1800-tals litteratur / Jørgen Dines Johansen, Odense, Syddansk universitetsforlag, 2003, s. 223-244.
Jubileumsbok/Årbok 1996: Amalie «Silkestrilen sin datter», red. Elisabeth Aasen, Pax Forlag, Oslo 1996, og Amalie Skram-selskapet, Bergen 1996.

Klok, Janke:
«Litterære kvinner og byen. Slutt eller begynnelse på en historie?» On the Threshold. New Studies in Nordic Literature.
Janet Garton and Michael Robinson (red.). Norwich, Norvik Press, 2002, s. 173-182.
Det norske litterære Feminapolis 1880–1980, Skram, Undset, Sandel og Haslunds byromaner – mot en ny modernistisk genre, Barkhuis Groningen 2011

Krarup, Finn Frederik:
«Stil, krop, og psyke. Tendenser i Amalie Skrams forfatterskab», i Synsvinkler, 6 17, s. 51-66, 1997
– – «Intimssfærerns katastrofer. Amalie Skrams Sommer», i Læsninger i dansk litteratur, bd. II, Povl Schmidt og Ulrik Lehrman (red), Odense Universitetsforlag, 1998.

Krane, Borghild:
Amalie Skram og kvinnens problem, Oslo 1951.
– – Amalie Skrams diktning: tema og variasjoner, Oslo 1961.

Køltzow, Liv:
«Romanforfatteren som biograf», TvS, 1998/1, s. 47-61. – Om arbeidet med boka Den unge Amalie Skram.
– – Den unge Amalie Skram. Et portrett fra det nittende århundre, Oslo 1992.
– – «Romanforfatteren som biograf», i Tijdschrift voor Skandinavistiek, 1997, s. 47-61.

Langås, Unni:
«The Struggle for the Body. Hysteria and Rebellion in Amalie Skram’s Novel Professor Hieronimus», Scandinavian Studies, 75 (2003), 1, s. 55-88.
Larsen, Marit Hannaas: «Amalie Skram-selskapet og Lunden åpnet for Amalie», Årbok. Amalie Skram-selskapet, 10 (2003), s. 9-14. – Intervju med Hanne Ørstavik.

Lunde, Stein Erik:
«Biografien om Amalie Skram- Med vilje til å vite», Oslo 2009.

Mogens Lund, Birthe Marie Berg og Vera Slæbo:
«Amalie Skram og Knut Pontoppidan. Et psykologisk drama», Bibliotek for Læger, København 1992, 1, s. 33-91.
Rosenbaum, Bent: «6. afdeling – og tiden deromkring. I anledning af Amalie Skrams 150 års fødselsdag», i Agrippa, 18 (1997), 1/2, s. 83-92.

Skogvoll, Hanne:
«Gjennom lidelse og lyst – Amalie Skrams siste verk Mennesker», Årbok. Amalie Skram-selskapet 9 (2002), s. 19-32.

Skram, Amalie:
Caught in the Enchanter’s Net. Amalie and Erik Skram’s Letters. Edited and translated by Janet Garton. Norwich, Norvik Press, 2003, 461 s.
– Janet Garton: «Amalie and Erik Skram and Their Age», s. 9-26. Bibliografi s. 433-441.
– – Elskede Amalie. Brevvekslingen mellom Amalie og Erik Skram. Utgitt av Janet Garton, 3 b. Oslo, Gyldendal, 2002,
– Forord i b. 1: «Amalie og Erik Skram og deres samtid», s. 13-52. B. 3 har slektstavle, bibliografi, personregister og verkregister, s. 551-597.

Strøm, Anne-Kristin:
«Mannen med nissen, eller Askeladden? Sivert Jensens prosjekter i To venner», Årbok. Amalie Skram-selskapet, 9 (2002), s. 33-55.

Tiberg, Antonie:
Amalie Skram som kunstner og menneske, Kra 1910.

Walsøe, Elisabeth:
Kvinneskikkelser. En presentasjon, analyse og sammenligning av kvinneskikkelsene i romanene Lucie av Amalie Skram
og Kjærlighet av Hanne Ørstavik. H.oppg. Høgskolen i Oslo. Bibliotek- og informasjonsstudiene. Oslo, 2002.

Ødegaard, Sivert:
«Amalie Skram – naturalist eller romantiker? En punktanalyse av hennes debutroman Constance Ring» i Edda 1996, s. 55-67
– – «Livsbehov og destruksjon som litterære tema. Et bidrag til forståelse av Amalie Skrams roman Forraadt» i Edda 2/1996, s. 151-161.
– – «Min længsel går mod andre kloder. Tvedtydig seksualitet i Amalie Skrams liv og diktning» i Norsk Litterær Årbok 1998, s. 72-96.

Aasen, Elisabeth:
Om Sjur Gabriel av Amalie Skram, Ad Notam Gyldendahl, Oslo 1997.
Bergenske kvinner. Fra Sankta Sunniva til Karine korgekone. Pax Forlag 2006.