Det blir tradisjonelt fremmøte ved statuen på Klosteret kl. 18.00 Deretter går vi til Litteraturhuset. kl. 19.00:
Åpent arrangement med presentasjon av årets prisvinner og samtale med prisvinner. Arrangementet er gratis for medlemmene.
Påmelding kan gjøres ved å sende mail til: post@amalieskramselskapet.no eller en sms til: 95105459
Frist for påmelding: 10. august