Om Amalie Skram og Signe Griegs brevveksling
Kari Berle Nilsen forteller om utgivelsen «Du er nu min datter». Tirsdag 22.10.2019, kl. 18.00, Bergen offentlige bibliotek, hovedbiblioteket/Noterommet.
Fødselsdagsmarkering for Amalie Alvers fødsel torsdag 22. august 2019
Det blir tradisjonelt fremmøte ved statuen på Klosteret kl. 18.00 Deretter går vi til Litteraturhuset. kl. 19.00: Åpent arrangement med presentasjon av årets prisvinner og samtale med prisvinner. Arrangementet er gratis for medlemmene. Påmelding kan gjøres ved å sende mail til: post@amalieskramselskapet.no eller en sms til: 95105459 Frist for påmelding: 10. august